Вимоги до оформлення тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Геопростір 2023”

 

 1. Матеріали надаються в електронному вигляді у форматі Microsoft Word (*.doc, *docx).
 2. Мова тез: українська, англійська.
 3. Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, виклад результатів дослідження та висновки. 
 4. Обсяг тез до 3-х повних сторінок (зі списком літератури) формату A4.  
 5. При оформленні тез необхідно дотримуватися таких правил 
 • поля з усіх боків - 2 см
 • у верхньому лівому кутку вказується УДК.
 • назва статті – посередині прописними літерами, шрифт 12пт, Тimes New Roman, жирний.
 • далі через один інтервал розміщуються прізвище та ініціали автора – шрифт 11пт, Тimes New Roman, жирний, вирівнювання посередині.
 • нижче назва установи, науковий ступінь, вчене звання та e-mail – шрифт 10пт, Тimes New Roman, курсив вирівнювання посередині.
 • далі через один інтервал – текст тез основним стилем; основний стиль – шрифт 11пт, Тimes New Roman, міжрядковий інтервал – 1; абзац – 1см; вирівнювання за шириною;
 • слово «Таблиця №» розташовується праворуч, а заголовок нижче – посередині; наповнення таблиці - шрифт 10пт, Тimes New Roman.
 • рисунки групуються як один об’єкт, приводяться до формату - відтінки сірого, розміщення по центру, назва рисунку після нього по центру.
 • всі формули, незалежно від версії Microsoft Word, набираються тільки як вставка об’єкту в редакторі Microsoft Equation; 
 1. Пронумерований список літератури розміщується через рядок від основного тексту - шрифт 9 пт, Тimes New Roman.
 2. Список літератури укладають у відповідності до ДСТУ 7.1:2006.

Відповідальність за зміст тез несуть автори та наукові керівники. Матеріали, надіслані пізніше встановленого терміну, до публікації не приймаються. 

 

Посилання на вимоги до оформлення статей