ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

1.        Матеріали надаються в електронному вигляді у форматі Microsoft Word (*.doc, *docx).

2.        Мова тез: українська, англійська, російська, польська, німецька.

3.        Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, виклад результатів дослідження та висновки.

4.        Обсяг тез до 2 повних сторінок (зі списком літератури) формату A5; вартість кожної додаткової сторінки 40 грн.

5.        При оформленні тез необхідно використовувати шаблон «ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ». В шаблоні використано наступні розміри та інтервали:

-          Поля з усіх боків - 2 см.

-          У верхньому лівому кутку вказується УДК.

-          Назва статті – посередині прописними літерами, шрифт 12пт, Тimes New Roman, жирний.

-          Далі через один інтервал розміщуються прізвище та ініціали автора – шрифт 11пт, Тimes New Roman, жирний, вирівнювання посередині.

-          Нижче назва установи, науковий ступінь, вчене звання та e-mail – шрифт 10пт, Тimes New Roman, курсив вирівнювання посередині.

-          Далі через один інтервал – текст тез основним стилем; основний стиль – шрифт 11пт, Тimes New Roman, міжрядковий інтервал – 1; абзац – 1см; вирівнювання за шириною;

-          Слово «Таблиця №» розташовується праворуч, а заголовок нижче – посередині; наповнення таблиці - шрифт 10пт, Тimes New Roman.

6.        Рисунки групуються як один об’єкт, приводяться до формату - відтінки сірого, розміщення по центру, назва рисунку після нього по центру.

7.        Всі формули, незалежно від версії Microsoft Word, набираються тільки як вставка об’єкту в редакторі Microsoft Equation;

8.        Пронумерований список літератури розміщується через рядок від основного тексту - шрифт 9 пт, Тimes New Roman.

9.        Список літератури укладають у відповідності до ДСТУ 7.1:2006.

 

 

Відповідальність за зміст тез несуть автори та наукові керівники. Матеріали, надіслані пізніше встановленого терміну, до публікації не приймаються.ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ